KAYAN MAO DU (4)MAO

KAYAN LAHWI
KAYAN KANGAN
KAYAN LAHTA
KAYAN KADAU


Pa tama (3)mao

Mangao Kayan ngao bacan ba
Pha Kayan li bacan ba
Tyan Kayan li bacan ba


Kayan ta thapao do ta Klanpya


Mao